Kor mange rosiner er det i pakka på 250 gram, viss 2 rosiner er 1 gram?

Kor mange rosiner er det i pakka på 250 gram, viss 2 rosiner er 1 gram?

Kor mange rosiner er det i pakka på 250 gram, viss 2 rosiner er 1 gram?

125 rosiner7
250 rosiner1
500 rosiner14
750 rosiner0
Svar totalt: 22
Sundag 8. desember 2019

AKTUELLE POOL