Har du vore på leirskule?

Har du vore på leirskule?

Har du vore på leirskule?

Ja, mange gonger18
Ja, ein gong50
Nei19
Veit ikkje1
Svar totalt: 88
identicon
Fredag 6. januar 2023

AKTUELLE POOL

Kva synst du om den nye tidsgrensa?

Ei hand som held ein telefon. Telefonskjermen er svart utanom logoen til TikTok
TikTok innfører tidsgrense for brukarar under 18 år. Etter å ha brukt appen i ein time i løpet av ein dag vil appen låsa seg...

Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald...

Kollasj med bokomslag og Roald Dahl.
Endringane blir gjort for at bøkene skal vere mindre støytande. Feit og stygg er blant orda som er tatt vekk. Les meir om endringane...