Har du vore på leirskule?

Har du vore på leirskule?

Har du vore på leirskule?

Ja, mange gonger18
Ja, ein gong51
Nei20
Veit ikkje1
Svar totalt: 90
identicon
Fredag 6. januar 2023

AKTUELLE POOL