Har du prøvd Wordle?

Har du spelt Wordle?

Har du spelt Wordle?

Ja, klart eg har!48
Nei, har aldri høyrt om det. 21
Svar totalt: 69
identicon
Onsdag 7. desember 2022

AKTUELLE POOL