Har du nokon gong sett nordlys?

– Kva slags farge vi ser på nordlyset avheng av kva slags type molekyl det er som sender ut lyset. Om det er oksygenatomar, får lyset til døme ein gulgrøn farge, seier Anna Kathinka Dalland Evans. (Foto: Lars Tiede/Flickr CC BY 2.0)

Har du nokon gong sett nordlys?

Har du nokon gong sett nordlys?

Ja43
Nei30
Svar totalt: 73
Måndag 27. februar 2023

AKTUELLE POOL

Kva synst du om den nye tidsgrensa?

Ei hand som held ein telefon. Telefonskjermen er svart utanom logoen til TikTok
TikTok innfører tidsgrense for brukarar under 18 år. Etter å ha brukt appen i ein time i løpet av ein dag vil appen låsa seg...

Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald...

Kollasj med bokomslag og Roald Dahl.
Endringane blir gjort for at bøkene skal vere mindre støytande. Feit og stygg er blant orda som er tatt vekk. Les meir om endringane...