Har du nokon gong sett nordlys?

– Kva slags farge vi ser på nordlyset avheng av kva slags type molekyl det er som sender ut lyset. Om det er oksygenatomar, får lyset til døme ein gulgrøn farge, seier Anna Kathinka Dalland Evans. (Foto: Lars Tiede/Flickr CC BY 2.0)

Har du nokon gong sett nordlys?

Har du nokon gong sett nordlys?

Ja55
Nei33
Svar totalt: 88
Måndag 27. februar 2023

AKTUELLE POOL