Har du engasjert deg på din skule?

Foto: Taylor Flowe / Unsplash

Har du engasjert deg på din skule?

Har du engasjert deg på din skule?

Ja13
Nei28
Nei, men eg har lyst5
Veit ikkje3
Svar totalt: 49
Måndag 27. mars 2023

AKTUELLE POOL