Er det blitt for mange elsparkesyklar?

Bakgrunnsfoto: Ssu / Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0. Foto av Knut Arild Hareide: Torbjørn Tandberg/Regjeringen.no

Er det blitt for mange elsparkesyklar?

Er det blitt for mange elsparkesyklar?

Ja84
Nei112
Veit ikkje23
Svar totalt: 219
identicon
Måndag 10. august 2020

AKTUELLE POOL