Elefantar kallar kvarandre ved namn

Forskarar brukte kunstig intelligens for å analysere ropa frå to flokkar med afrikanske savannelefanter i Kenya.

Forskarane fann ut at elefantar ropar til kvarandre ved å bruke individuelle namn, skriv The Guardian.

Forskinga viser ikkje berre at elefantar bruker eit spesielt namn for kvar elefant, men også at dei kjenner igjen namnet sitt. Når det er andre elefantar som blir ropt på, ignorerer elefantane som har andre namn, ropinga.

Energisk reaksjon

Då forskarane spelte eit opptak til ein elefant av vennen eller familiemedlemmen deira som ropte namnet deira, reagerte dyret positivt og «energisk», ifølgje forskarane.

Men den same elefanten var langt mindre entusiastisk då forskarane spelte opptak av namnet til andre elefantar.

Elefantar lagar eit breitt spekter av lydar. Frå høge trompetlydar til bulder som er så lågt at det ikkje kan høyrast av det menneskelege øyra.