EU-land fekk meir energi frå vind enn gass i 2023

Nesten 30 prosent av elektrisiteten brukt i EU i 2023 kom frå vind- eller solenergi.

Det skriv Forskning.no.

9 prosent kom frå solkraft, og 18 prosent kom frå vindkraft.

Samstundes fall elektrisitet frå gass til 17 prosent, og kol til 12 prosent.

Danmark sette også ny rekord med 58 prosent av energien sin frå vindkraft.