Kvinne hadde 130 giftfroskar i bagasjen

Politiet i Colombia fann froskane på måndag då kvinna forsøkte å reise ut av landet.

Kvinna var frå Brasil og sa til politiet at ho hadde fått froskane i gåve av lokalbefolkninga sør i Colombia, skriv BBC. Froskane er utrydningstruga og giftige. Urfolk i Colombia bruker gifta frå froskane til å smøre på pilspissar som dei bruker når dei jaktar.

Politiet arresterte kvinna og har sikta ho for å smugle froskane.