Avskoginga i Amazonas går ned

Avskoginga i Brasils Amazonas vart meir enn halvert i november samanlikna med same månad i fjor, viser tal frå styresmaktene.

201 kvadratkilometer regnskog vart rydda i november. Det er ein nedgang på 63,7 prosent samanlikna med for eitt år sidan.

Førebelse tal viser at avskoginga i Amazonas fall med 50,5 prosent dei første elleve månadene i år. Det er det lågaste talet sidan 2016, skriv NRK.

På klimatoppmøtet i Dubai sa president Lula da Silva at Brasils mål er å få slutt på ulovleg skogrydding innan 2030.