Små skular slit oftast med å få tak i lærarar

Mange grunnskular med under 100 elevar har store problem med å få nok lærarar.

Cirka 40 prosent av grunnskulane som har under 100 elevar fortel at dei har store problem med å få tak i nok lærarar, skriv Utdanningsnytt.

– Lærarar ser ut til å føretrekkja store skular når dei søkjer til læraryrket, og skular som ligg i store kommunar og sentralt liggjande i kommunen, skriv Senter for økonomisk forsking ved NTNU i ein ny rapport.