Orkanen Hilary trefte USA og Mexico

Mange amerikanske statar hadde kraftige nedbørs- og flaumvarsel.

Den tropiske stormen Hilary bringa kraftig vind, regn og flaum til gatene i California. Skular i distrikta Los Angeles, San Diego og Pasadena vart stengde på måndag, skriv CNN.

Hilary held fram med å bevega seg nordover gjennom California og sentrale Nevada, ifølgje National Weather Service. Stormen kan potensielt vera det første tropiske systemet som er registrert som rammar Nevada.

Hilary er no nedgradert til ein post-tropisk syklon, men held framleis fram med å bevega seg gjennom det sørvestlege USA, og bringar livstruande flaum og vindkast, ifølgje National Hurricane Center.