India blir verdas mest folkerike

India vil gå forbi Kina og bli verdas mest folkerike land i løpet av sommarferien.

Det kjem fram i ein rapport for befolkningsfondet til FN. Folketalet i India vil ein gong i løpet av sommarferien passera 1,4286 milliardar, medan Kina vil ha 1,4257 milliardar.

Folketalet i Kina gjekk i fjor ned for første gong på 60 år. India har i dag ingen offisielle tal på kor mange menneske som bur i landet. Sist gong det var folketeljing i landet var i 2011.

Ingen veit nøyaktig kor mange menneske det bur i verda, men FN reknar med folketalet passerte åtte milliardar i november 2022.