Ramadan er i gang – no er det fastetid i fleire religionar

Denne veka startar fastemånaden ramadan for muslimar over heile verda. Dei kristne starta fasten éin månad tidlegare.

Ramadan er den heilage månaden i den muslimske kalenderen der Koranen først vart openbert. Muslimar fastar, eller avstår frå mat og drikke frå daggry til solnedgang. Fastande menneske, som opplever tørst og svolt, sympatiserer med sveltande menneske rundt om i verda. Denne månaden bør i tillegg vera fylt med bønn og gode gjerningar.

Ramadan blir avslutta med ein hausttakkefest: Eid al Fitr.

Ramadan-dekorasjonar i Jordan. Foto: Mona Maher, CC BY-SA 4.0-lisens

Jødedommen

I jødedommen er det fleire religiøse høgtider under eller før det er faste: Purim, påske og Yom Kippur. Denne siste høgtida, kalla «forsoningsdagen», er den viktigaste jødiske fastedagen. For dei som følgjer religiøs tradisjon betyr dette ei heil natt og dagen etter utan å drikka eller eta. I Israel stoppar livet opp denne dagen – bilar køyrer ikkje, grenser, flyplassar, kafear og restaurantar er stengde.

Jødiske barn i Romania feirar Purim. Foto: NTB, AP Photo/Andreea Alexandru

Kristen faste

Fastetida i den katolske kyrkja byrjar på oskeonsdag. I 40 dagar fram til påske prøver dei truande å komma nærare Gud og finna fred. I tillegg er det også ein liten faste, som pleidde å bli halden som førebuing til jul og to dagar med faste kvar veke: onsdag – til minne om dagen Judas forrådde Jesus, og fredag – til minne om korsfestinga. Denne skikken finst òg blant ortodokse. I løpet av denne tida skal ein ikkje eta kjøtt, egg og meieriprodukt.

Foto: Mateusz Szymkiewicz, CC BY-SA 4.0

Buddhistar

Buddhistar praktiserer ikkje strenge fastetider, men som førebuing til meditasjon blir tilrådd fråhaldseining og mindre mengder mat. På den første dagen av fullmånen i mai eller juni, feirar buddhistar over heile verda Buddhas fødsel, opplysning og død. På denne dagen bestemmer mange seg for å fasta og kle seg i kvitt.

Munkar i Si Phan Don, Laos. Foto: Basile Morin, CC BY-SA 4.0