Visste du at dette er ein over hundre år gamal oppfinning?

Også for 100 år sidan førte den sjølvkøyrande sparkesykkelen frykt for både trafikkantar og gåande.