T-rexane kan ha vore skremmande intelligente

Ein hjerneforksa meiner at tyrannosaurus rex kan ha vore like intelligent som dagens apar.

Med ein så høg intelligens kan t-rexen ha vore smart nok til å bruke reiskapar, løyse problem og leve inntil 40 år, ifølge hjerneforskar Suzana Herculano-Houzel.

Ho meiner tyrannosaurus rex hadde inntil 3 milliardar nevronar i hjernen. Det kan ha gjort dinosauren like intelligent som ein bavian. Det antyder også at t-rexane kan ha samarbeidd og hatt sin eigen kultur.

Det er vanskeleg å seie sikkert. Vi kjenner til dinosaurane gjennom beinrestar og fossilar, men hjernemasse blir skjeldan til fossilar. Det vi derimot veit, er at dagens fuglar er etterkommarar av dinosaurane.

Det forskaren Suzana Herculano-Houzel gjorde, var å overføre kunnskap om hjernen til fuglar som strutsar og emuar, til det vi veit om dinosaurane.