For første gong på veldig lenge går folketalet ned i Kina

Historisk nedgang.

For fyrste gong i moderne tid har folketalet i Kina gått ned. Ved utgangen av 2022 hadde landet 1,42 milliardar innbyggjarar, som er ein nedgang på 850 000 menneske frå 2021.

Grunnen er ein nedgang i barn som blir født, og ein oppgang i kor mange som har døydd. Fram til 2015 var det ikkje lov å få meir enn eitt barn i Kina. Sidan då har derimot styresmaktene snudd, og det er innført fleire tiltak for å oppmuntre folk til å ha barn.

Likevel trur ein FN-ekspert at folketalet vil krympe med 109 millionar personar fram til 2050. I år er det venta at India tek over som det mest folkerike landet i verda.