Ein av fire barn er einsame i blant

Mange barn og unge kjenner på einsemd.

Ein av fire barn i alderen 10-12 år svarar at dei somme tider kjenner seg einsame, sjølv om rundt halvparten alltid har nokon å vere med i fritida og friminutta.

Det viser rapporten Ungdata junior.