Medietilsynet opprettar barne- og ungdomsnettverk

Ni barne- og ungdomsorganisasjonar skal delta i eit nytt nettverk som Medietilsynet no opprettar.

Målet er at barn og unge skal bli høyrde og involverte når Medietilsynet jobbar med tiltak for å tryggje den digitale kvardagen deira, skriv Framtida.no.

Nettverket samlast for første gong 30. august, saman med barne- og familieminister Kjersti Toppe og direktør Mari Velsand i Medietilsynet. 

– For å sikre rettane til barn på nett, er det viktig for oss å involvere barn og unge i arbeidet med handlingsplanen. Dei unge er ekspertar på sine eigne liv, og det er viktig at dei både blir involverte og lytta til i dette arbeidet, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Les heile saka hos Framtida.no!

Det var NPK som fyrst omtala saka.