Vil endra namnet frå New Zealand til Aotearoa

Underskriftsaksjon for å få tilbake gamle māori-namn i landet lengst vekke frå Noreg.

Det politiske partiet Te Pati Māori er oppteken av rettane til māorifolket på New Zealand, nabolandet til Australia. No har dei samla inn 70.000 underskrifter for å endra namnet på New Zealand til Aotearoa. Dei vil også få tilbake gamle māori-namn på alle byar og stadar innan 2026.

Med så mange underskrifter kan saka stemmast over av politikarane i parlamentet i New Zealand.

Māoriane er dei som budde på New Zealand før europearane oppdaga og busette seg der. I dag utgjer dei kring 15 prosent av dei fem millionar innbyggarane i øylandet. Aotearoa tyder «landet med den lange kvite skya».