Berre 6 prosent på nynorsk

Det blir utgitt få bøker på nynorsk for barn og unge.

Illustrasjon: Colourbox, Kollasj: Framtida Junior

Om me ser på tala for utgivingar av bøker til barn og unge mellom 2015 og 2019, blei det i snitt gitt ut 1160 bøker, men berre 70 av dei er på nynorsk. Altså 6 prosent.

Dette trass i at 12 prosent av elevar i grunnskulen har nynorsk som sitt hovudmål.