FN: Rekordmange syriske barn treng hjelp

Over 12 millionar syriske barn treng hjelp. Det er det største talet sidan krigen braut ut for elleve år sidan, fastslår Unicef.

– Syriske barn har lide altfor lenge. Behovet til barna, både i Syria og nabolanda, aukar, seier sjef for Unicef i Midtausten, Adele Khodr, til NTB.

Rundt 6,5 millionar av barna er i Syria, medan nesten 5,8 millionar lever som flyktningar i land som Libanon, Tyrkia og Jordan.

Noreg skal hjelpa

Noreg skal i år bidra med 1,5 milliardar kroner til dei som er ramma av krigen både i Syria og i nabolanda, skriv Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

14,6 millionar syrarar har akutt behov for humanitær hjelp og vern.

Støtta frå Noreg skal gå til tiltak som kan forbetra situasjonen innan utdanning, mattrygging, helsefasilitetar og vassforsyning i dei mest sårbare områda i Syria.