Halvparten av barna i Ukraina er på flukt

Det er ein månad sidan Russland ulovleg gjekk til åtak på nabolandet sitt Ukraina. Den månaden har ført 4,3 millionar barn på flukt, opplyser Unicef.

Ukraina har 7,3 millionar barn. Det vil seia at halvparten av dei har flykta som følgje av krigshandlingane, skriv Unicef i ei pressemelding.

Av desse barna har meir enn 1,8 millionar barn flykta til andre land, medan 2,5 millionar barn er på flukt inne i Ukraina. Unicef-sjef Catherine Russell seier til NTB at krigen er dramatisk for barna i Ukraina.

– Tryggleiken og sikkerheita til barna, og tilgangen deira til grunnleggande tenester er no trua av ustoppeleg og forferdeleg vald, seier ho.

– Barna treng straks fred

Angrepa frå dei russiske styrkane har øydelagt mange hus. Kåra til menneska som er att i landet, blir dårlegare for kvar dag som går. Mange slit mellom anna med å finna reint drikkevatn, mat og brensel til både bilar og oppvarming.

Over 450.000 barn i alderen seks månader til to år treng hjelp til å få mat, melder Unicef.

Russell fortel at krigen kan få konsekvensar i fleire generasjonar framover.

– På berre nokre få veker har krigen ført til enorme øydeleggingar for barna i Ukraina. Barna treng straks fred og vern. Det har dei rett på, seier ho.