Det finst mange tusen ukjende artar i Noreg

56 forskarar har berekna kor mange artar som lev i norsk natur - og kor mange me ikkje har oppdaga endå.

Så langt er det funne nesten 47.000 artar i Noreg, ifølgje ein ny rapport frå Artsdatabanken. Men forskarane trur det finst mange fleire artar i naturen.

Dei reknar med at det finst 25.000 artar til her som framleis kan oppdagast, skriv Ung.Forskning.no.

GIF: Giphy.com