Kviss: Kva skjedde denne veka?

Har du fått med deg kva som er spesielt med den nye grandisen? Og kven som vann Noregs første gull i vinter-OL?

I denne kvissen kan du testa kor godt du har fulgt med på nyheitene denne veka.

Lukke til!

Resultat:  

Vurdering: