Fleire nordmenn er positive til brukte julegåver

Tre av fire nordmenn har lite imot om gåvene under juletreet ikkje er nye. Det viser ei undersøking som er gjort av Norstat.

Av dei som har vore med i undersøkinga, seier 45 prosent at dei hadde vore nøgd eller svært nøgd om dei fekk ei brukt gåve under juletreet i år, skriv NPK.

Dette talet er høgare enn det som kom fram i ei liknande undersøking i 2019, noko som betyr at det blir meir vanleg å setja pris på å motta brukte gåver.

Bra for klimaet

Heile 47 prosent av dei som har svart på undersøkinga, fortel at dei gjerne vil ha og hadde blitt svært nøgd om dei fekk gåver som er positive for klimaet.

Menn er ikkje like positive til klimavennlege gåver som kvinner. Ein tidel av mennene seier at dei hadde blitt mindre nøgd viss dei fekk ei klimavennleg gåve i år. Hjå kvinnene er det berre tre prosent som seier det same.

Ville du blitt glad for å få brukte julegåver?

Ville du blitt glad for å få brukte julegåver?

Ja, det hadde eg!80
Nei, eg likar best nye.21
Eg vil helst ikkje ha julegåver.137
Svar totalt: 238