Soppen er den sanne herskaren av kloden

Du synest kanskje dei er merkelege eller ekle, men sopp er me heilt avhengige på jorda.

I byrjinga av 2021 fann kinesiske forskarar eit eldgammalt soppfossil. Fossilet er det eldste teiknet på sopp på land og minst 130 millionar år eldre enn dei eldste landlevande dyra, som først dukka opp for 450–500 millionar år sidan, skriv Illustrert Vitenskap.

Soppen kan ha vore veldig viktige for å gjere jorda om til ein plass kor både plantar, dyr og menneske kan bu og trivast.