Elevar kjem ikkje tilbake til skulebenken: – Mange jenter er blitt gifta vekk

18 månader etter at skulane i Bangladesh stengte grunna pandemien, er dei no opna opp att. Skuletilbodet er framleis svært avgrensa.

Melllom anna krever skulane at elevane må betala semesteravgift – også for den tida skulen har vore stengt.

Kari Helene Partapuoli, som er generalsekretær i Plan International Norge, meiner at det gjer at mange elevar ikkje kjem til å returnera til skulebenken.

– Det er både fordi familiar ikkje har råd og fordi mange jenter er blitt gifta vekk i løpet av tida då skulen var stengt, seier ho i ei pressemelding.