India forbyr eingongsplast

Det nest mest folkerike landet i verda forbyr ei rekkje ulike typar eingongsplast frå juli 2022.

India sine nye reglar seier at det blir forbod mot å produsera, importera, lagra, distribuera, selja og bruka fleire ulike typar eingangsplast frå og med 1. juli 2022.

Det skriv Good News Network.

Eksempel på atriklar som blir forbod mot er vattpinnar som er laga av plast, pinnar for ballongar, plastflagg, godteripinnar, ispinnar, tallerkenar, koppar, glas, bestikk, invitasjonskort og banner.