Kan sjå galaksar klarere enn nokon gong før

Astronomar har greidd å ta nokre av dei mest detaljerte bilda av galaksar som finnast. Bilda er mykje meir høgoppløyselege enn vanleg, noko som gjer at dei viser verdsrommet på ein heilt ny måte.

No er det håp om at bilda kan spela ei stor rolle korleis me menneske forstår svarte hol i prosessen der stjerner og planetar blir laga. Forskarane seier at bilda kjem til å visa oss korleis galaksar utviklar seg, skriv BBC.

Dei som var ansvarleg for studien, greidde å produsera bilda ved å kopla saman meir enn 70.000 små antenner som var plassert rundt om i Europa. Sjølv om dei fleste av antennene er i Nederland, var det ein utfordrande prosess å samla dei inn.

Derfor har det tatt neste seks år å realisera prosjektet.

På denne GIF-en kan du sjå korleis oppløysninga kan gjerast klarare ved hjelp av dei nye teknikkane. Kjelde: L.K. Morabito; LOFAR Undersøkelser KSP

– Må forstå det svarte holet

Bilda har avslørt at galaksar er mykje meir enn ei samling av stjerner.

– For å forstå korleis galaksar utviklar seg, må me forstå det svarte holet heilt i sentrum av den. Det ser ut til å ha ein ganske grunnleggjande innverknad på korleis galaksar utviklar seg, og desse bilda let oss undersøka nettopp dette, seier Neil Jackson, som jobbar som forskar ved Universitetet i Manchester.

Han held fram:

– Desse bilda gjer det mogleg for oss å zooma inn for å sjå kva som eigentleg skjer.

Foto: N. RAMIREZ-OLIVENCIA/LOFAR