Forskarar har funne verdas nordlegaste øy

Forskarar har komme over det som kan vera verdas nordlegaste øy i Polhavet.

Den nye øya i Polhavet er 60 gonger 100 meter, og sett saman av isbreavleiringar og mudder. Den har fram til no vore skjult av is.

Då pakkisen i området starta å flytta på seg, kom øya til syne.

Øyer kan oppstå ved at sjøisen skubbar til havbunnen, som løftar seg opp og blir til eit fast punkt med land.

Sjølv om isen rundt Grønland er i ferd med å minka som følgje av klimaendringene, skal det vera den naturlege flyttinga av is som gjorde at øya «dukka opp», skriv NRK.