Over 16 000 elevar har fått digital leksehjelp under pandemien

Under pandemien har det vore ein kraftig auke i behov for leksehjelp. Meir enn 60 prosent fleire barn og unge tek no kontakt med Røde Kors for leksehjelp digitalt.

Med mykje heimeundervisning og få tilbod om fysisk leksehjelp, har pågangen til Digital Leksehjelp eksplodert det siste året, skriv Røde Kors i ei pressemelding.

Sidan 12. mars i fjor har over 16 000 elevar tatt kontakt med Røde Kors for å få leksehjelp. Tilbodet er for alle som går på ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Det er meir enn 60 prosent fleire enn i tida før pandemien.

– Gratis og lett tilgjengeleg leksehjelp er viktig for ungdommar i mange livssituasjonar. Ikkje alle har nettverk av vaksne dei kan spørja om hjelp til skulearbeid, seier Heidi Bergfald, leiar i Røde Kors Digital leksehjelp.