Pingvinane på Akvariet skal vaksinerast

Snart kan bøylepingvinane på Akvariet i Bergen sleppa telt over hovudet. No er vaksinen som skal beskytta dei mot fugleinfluensa på veg.

Administrerande direktør på Akvariet i Bergen, Aslak Sverdrup, fortel at han er glad for at pingvinane skal vaksinerast.

– Me er veldig glad i pingvinane våre og opptekne av at dei skal vera trygge, seier administrerande direktør på Akvariet i Bergen, Aslak Sverdrup.

Heilt sidan 9. desember i fjor, har bøylepingivnane budd i eit stort telt som er sett opp over pingvindammen på Akvariet.

Der har dei 29 pingvinane hatt portforbud for å unngå å bli smitta av eit pågåande utbrot av fugleinfluensa, som ikkje før er påvist i Noreg. Altså er det ikkje berre me menneske som har måtta vera forsiktige for å unngå smitte den siste tida.

Bur i telt: Teltet over dammen har beskytta godt mot fugleinflusensa, men det er ikkje ei permanent og god løysing.

Kohort i pingvindammen

– Dei har jo på ein måte blitt ein kohort inne i teltet. Teltet har gitt godt vern mot sjukdommen, men det er ei mellombels løysning, seier Sverdrup.

Når det blir varmare ute, hadde det ikkje vore bra for fuglane å bu i telt. Det er også meir lyd inne i eit telt. Derfor har Akvariet jobba for å få tak i ei vaksine, men det har ikkje vore beint fram å få til.

– Først og fremst må den importerast til Noreg, og så må me ha godkjenning frå Mattilsynet før me kan gi den.

No har dei endeleg fått godkjenning.

Bøylepingvin: Dette er ein av dei 29 bøylepingvinane som bur på Akvariet.

Må vaksinerast i to omgangar

Direktøren fortel at vaksinasjon av pingvinar går føre seg på den same måten som med menneske. Akkurat som med korona-vaksina, må pingvinane vaksinerast i to omgangar.

– Me må ta blodprøve av pingvinane før dei får vaksine og etter me har vaksinert dei.

Sverdrup fortel at dei håpar at alle pingvinane vil vera vaksinert i april.

– Då får dei endeleg vera habitatet sitt her på Akvariet att. Det er me glad for.