MITT HÅP FOR 2021: Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg fortel kva som er hennar håp for 2021.

Kva er håpet ditt for 2021?

– At me raskt får vaksinert nok menneske til at kvardagen kan bli litt meir normal. Fordi for mange har ei vanskeleg tid.

Korleis vil du bidra til at dette målet blir nådd?

– Regjeringa jobbar kvar dag med å få nok vaksiner og etablere eit system for vaksinering.

Denne veka har vi håp som tema i Framtida Junior! Kva dag kan du lese om ulike menneske sitt håp for år 2021.