I dag er den internasjonale lærardagen

I dag er alle lærarar sin heilt spesielle dag!

Den internasjonale lærerdagen blir feira 5. oktober kvart år. Dagen blei feira for fyrste gong i 1994. Lærardagen blir markert for å rette merksemda mot alle lærarar si viktige rolle i samfunnet.

FNs berekraftmål nummer 4 handlar om å sikre inkluderande og god utdanning – i tillegg til å sikre livslang læring for alle.

Lærardagen er ein fin anledning til å feire gode lærarar – men også til å merke seg at det framleis manglar lærarar i verda. I følgje FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) treng verda 69 millionar lærarar dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskule innan år 2030.

Det er UNESCO som er ansvarleg for dagen som feirar lærarar over heile verda.