Chile er ferdig med minerydding etter 21 år

Etter 21 år er Chile no ferdig med å rydde alle landminene som vart plassert ut på 1970-talet.

Då Chile slutta seg til den internasjonale konvensjonen mot landminer i 1999, lova landet å rydde minene.

164 land er med i avtalen og så langt har 53 millionar miner blitt øydelagt.