Jorda har tapt 28 billionar tonn is på under 30 år

Ein ny rapport viser at jorda har tapt 28 billionar tonn is på under 30 år. Rundt Svalbard har det aldri blitt målt så lite havis som det er no, så tidleg på året. Forskarane er bekymra.

Den siste veka har det kome fleire rapportar om verdas isnivå både på land og i havet, skriv VG. På Grønland har isen smelta raskare enn nokon gong før, ifølgje ein studie publisert i Nature.

Målingar frå Meteorologisk institutt viser at havisen rundt Svalbard smelter raskare enn før, og no har forskarar ved universitetene i Leeds og Edinburgh og University College London, kome fram til at jorda har mista 28 millionar tonn med i is sidan 1994, skriv The Guardian.

Ein billion er det same som tusen milliardar eller ein million millionar.