Kina vil beskytte truga dyreart

Kina har no fjerna pangolinar frå den offisielle lista over artar som kan brukast i kinesisk medisin.

Pangolinen har fått mykje merksemd den siste tida. Den har nemleg vorte sett på som ei mogleg kjelde til koronaviruset. Kina har no fjerna dyret frå den offisielle lista over artar som kan brukast i kinesisk medisin, skriv verdensbestenyheter.no.

Dei har også bestemt at folk kan få stenge straffar i fengsel for å fange, drepe eller drive handel av dyret.