VG-lista blir både intim og digital

VG gjer ein vri på den store VG-lista-konserten.

Det er vanleg med store sommarkonsertar med VG-lista. I år kan ikkje dette gjennomførast på grunn av CONVID-19. Men i staden skal VG-lista gjennomførsast med mindre intime konsertar som også skal visast digitalt.

Her er Julie Bergan i fjor 2019