Nok mat til alle

I 1970 var det 3,6 milliardar menneske på kloden. No er vi 7,7 milliardar. Ifølgje FN er vi på veg mot 9,7 milliardar i 2050.

Etter det det forventar FN at veksten flatar ut. Ifølgje ein ny studie publisert i tidsskriftet Nature Sustainability vil det vera mogleg å produsere nok mat til alle, men det må gjerast meir effektivt og berekraftig, skriv Verdens Beste Nyheter.

Det kjem til å krevje at vi endrar vanane våre. Ifølgje forskarane må mellom anna matsvinnet bli mykje mindre, bøndene må dyrke jorda meir berekraftig, vi må ete mindre kjøt og vi må skape ny teknologi som kan gjere matproduksjonen meir effektiv.