Skulane kan opne for fullt frå 2. juni

Kunnskapsminister, Guri Melby, har presentert nye tiltak og smittevernreglar for skulane.

No er det såpass lite smittespreiing, som gjer at skulane kan gå tilbake til vanlege klassar frå neste veke.