Endrar vaskeråda for barn etter at mange får hudproblem

Legar har slått alarm om at barn no vaskar hendene så ofte at dei blir såre og utsette for infeksjonar. No endrar Folkehelseinstituttet vaskeråda.

Dei nye råda er slik:

  • Handdesinfeksjon kan erstatte handvask når hendene ikkje er synleg skitne. Handdesinfeksjon er ofte meir skånsamt for huda enn såpe. I tillegg går det fortare å gjennomføre.
  • Handvask med lunka vatn og såpe bør gjennomførast når elevane kjem til skulen, etter friminutt, når hendene er synleg skitne og alltid etter toalettbesøk.
  • Det er ikkje nødvendig med både handvask og handdesinfeksjon samtidig. Ein av delane held.

Saka er henta frå Framtida.