Nokre elevar kan tidlegast kome tilbake på skulen 11. mai

Kunnskapsminister Guri Melby har sendt brev til alle rektorar at dei får kortare frist til å førebu kva for elevar som skal starte på skulen igjen.

Truleg skal nokre klassetrinn tilbake på skulen neste veke, skriv VG.

Kunnskapsministeren har uttalt til Aftenposten at det ikkje skjer før tidlegast 11. mai.

Allereie 20. april kom det på plass smittevern-rettleiarar for alle klassetrinn. Dei har i oppgåve å førebu skulen slik at alle elevar skal vere trygge når dei er attende på skulen.

Framleis er det over ein halv million elevar som enno ikkje har byrja på skulen etter korona-stenginga.