Verdas bokdag: Kva er di favorittbok?

I dag, 23. april, er Verdas bokdag. Dette er ein FN-dag der bøker blir satt ekstra fokus på.

Målet med Verdas bokdag er å markere rolla av boka i samfunnet, boka som uttrykksform, for språkleg og kulturelt mangfald, for utdanning og for kommunikasjon.

Skriv i kommentarfeltet, nedst på sida, kva som er di favorittbok.

Skal du lese i ei bok på Verdas bokdag?

Skal du lese i ei bok på Verdas bokdag?

JA11
NEI7
Veit ikkje10
Svar totalt: 28

Send inn!

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 INNSPEL