PÅSKENØTT: Kvar bur Nils?

Nils snakkar om byen sin. Klarer du å høyre kva dialekt han har?

Nils kjem frå ein by som har eit stort, fint bibliotek som heiter Stormen – og utanfor byen ligg den sterke Saltstraumen.

Anar du kva Nils snakkar om?

Kva by snakkar Nils om?

Kva by snakkar Nils om?

Trondheim5
Narvik14
Bodø14
Tromsø6
Finnmark2
Lillehammer1
Svar totalt: 42

(Svar står nedst i saka).

 

 

 

 

 

Svar: Nils kjem frå Bodø.