PÅSKENØTT: Kvar bur Hermine?

Hermine kjem frå Viken fylke, og skal ho handle er det ikkje lange køyreturen til Sverige.

Ei stor festning ruvar i byen, og Allsang på grensen blir spelt inn i denne byen.

Kvar bur Hermine?

Kvar bur Hermine?

Oslo3
Halden28
Fredrikstad6
Göteborg3
Stavanger2
Tromsø1
Svar totalt: 43

(Svar ser du nedst i saka.)

 

 

 

Svar: Hermine kjem frå Halden som ligg i Viken fylke.