Donald Trump må ikkje gå av som president

Donald Trump var anklaga for to forhold: maktmisbruk og for å motarbeide Kongressen. - No har fleirtalet bestemt at han ikkje er skuldig.

Det vil seie at Donald Trump har makta fram til neste val, som er i år, 3. november 2020.

Blir presidenten valt for ein ny periode vil det uansett bli den siste perioden.

Ein amerikansk president får ikkje ha makta lengre enn to periodar, som tilsvarar åtte år.

Ordforklaring: Kongressen kan vi samanlikne med Stortinget i Noreg. Altså den lovgivande makta.