Sundag er Kom-deg-ut-dagen!

2. februar 2020 er det klart for ein ny Kom deg ut-dag med Den Norske Turistforening!

Denne dagen er Noregs nasjonale turdag, med arrangement over heile landet.

Den Norske Turistforening inviterer til turar og aktivitetar for familiar og andre som har lyst til å vera med på ein fin utedag. Kom deg ut-dagen vert arrangert to gonger kvart år, fyrste sundag i februar og fyrste sundag i september.

Her kan du søke på DNT sine nettsider for å finne ut kva som skjer der du bur!

Ut på tur – aldri sur!