4 millionar til auka kunnskap om hjernen og tarmen

Våren 2020 opnar VilVite ei ny, stor utstilling i Bergen. Den har fått namnet «Hjernen og tarmen».

Utstillinga fortel om korleis hjernen og tarmen snakkar saman og byggjer på forskning frå Bergen, skriv VilVite i ei pressemelding.

– Kunnskap om eigen kropp er nøkkelen til betre helse, seier VilVites direktør Lars Leegaard Marøy.

VilVite vil inspirere barn og unge til å søkje kunnskap om korleis livsstil påverkar helsa.

Dei har fått pengar av GC Rieber Fondene, Grieg Foundation og Kavlifondet til å lage utstillinga.