Greta Thunberg skuldar Noreg for å bryte barn sine menneskerettar

Å halde fram med å vinna ut olje og gass er i strid med FNs barnekonvensjon. Det skriv Greta Thunberg og 15 andre barn i eit brev til Erna Solberg.

– Klimakrisa er den største utfordringa min generasjon står overfor. Vår framtid vil bli endra av klimakrisa på alle måtar. Den vil påverke kor vi bur, kva slags jobb vi har, om vi stiftar familie. Desse landa må ta grep for å beskytta fremtids til min generasjon, seier den amerikanske 14-åringen Alexandria Villaseñor til NRK.

Ho er eit av barna som har skrive brev til Erna Solberg og Canadas statsminister Justin Trudeau. På biletet ser du Greta og Alexandria saman.